Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
  95 720 81 93

Konto:
  Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
  Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Historia

Stowarzyszenie » Historia

Rys historyczny Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp. Początek działalności naszego stowarzyszenia przypada na listopad 1992 roku, kiedy to dwadzieścia osób z listy wojewódzkiej biegłych d/s szacowania nieruchomości utworzyło Gorzowskie Stowarzyszenie Biegłych w Zakresie Szacowania Nieruchomości. (wpisane do rejestru stowarzyszeń postanowieniem Sądu Wojewódzkiego z dnia 5 lutego 1993r.- nr rej. ST. 3/93).

W skład pierwszego Zarządu weszli:

 • Janina Mordacz – przewodnicząca
 • Leon Żurko – v-ce przewodniczący
 • Rajmund Musiał – sekretarz
 • Józef Szepel – skarbnik
 • Grzegorz Sztrauch – członek


W kolejnych kadencjach przewodniczącymi Stowarzyszenia byli : Janina Mordacz, Jan Czapla, Wojciech Stróżniak i obecnie - Elżbieta Leciejewska

W styczniu 1994r. stowarzyszenie nosiło nazwę „Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp." i liczyło 60 członków

 • w 1997 r. - 58 członków w tym 41 posiadających uprawnienia zawodowe,
 • w 1998 r. - 65 członków w tym 55 posiadających uprawnienia zawodowe
 • w 2000 r – 91członków w tym 56 posiadających uprawnienia zawodowe ,
była to największa liczba członków w historii naszego stowarzyszenia – w tym największa ilość członków bez uprawnień zawodowych. Przyjęcie założenia , iż członkiem stowarzyszenia może być tylko osoba posiadająca uprawnienia zawodowe i czynnie uczestnicząca w pracach stowarzyszenia , spowodowało zmniejszenie tej liczby do obecnego stanu

W lipcu 2004r stowarzyszenie liczy 62 członków, w tym 61 rzeczoznawców majątkowych.
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »