Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.

biuro czynne:

poniedziałek, środa, piątek
w godzinach: 8:30 - 11:30
wtorek, czwartek: 13:00 - 16:00

Adres do korespondencji:

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Nadbrzeżna 17/46
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:
  95 720 81 93
  786 041 991

Konto:
  Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
  Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Program ubezpieczeń rzeczoznawców majątkowych w ramach porozumienia PFSRM - PZU

Stowarzyszenie » Program ubezpieczeń rzeczoznawców majątkowych w ramach porozumienia PFSRM - PZU

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W PZU


OC obowiązkowe kierowane jest do:
 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oraz spółek, w których wspólnikiem jest rzeczoznawca majątkowy
Zalety ubezpieczenia:
 • szeroki wybór sum gwarancyjnych - od 25.000 EUR do 250.000 EUR
 • rabat do 35% przy bezszkodowej historii ubezpieczenia
 • wygodne warunki płatności - 10 dni od momentu złożenia wniosku w formie jednorazowej, bądź ratalnej (także wygodna płatność w ratach miesięcznych) możliwość wykupienia OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.


WIĘCEJ >>
UBEZPIECZENIE OC RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI OSOBIŚCIE


Ubezpieczenie obejmuje ochroną:
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy innej umowy cywilno-prawnej
 • osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego
Zalety ubezpieczenia:
 • szeroki wybór sum gwarancyjnych - od 100 tys. do 1 mln zł
 • rabat do 30% przy bezszkodowej historii ubezpieczenia
 • ochrona dokumentów - możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

WIĘCEJ >>
UBEZPIECZENIE OC BIEGŁEGO SĄDOWEGO


Dobrowolne ubezpieczenie OC dla rzeczoznawców majątkowych wykonujących czynności osobiście w związku z powołaniem na biegłego sądowego. Ubezpieczenie rekomendowane dla rzeczoznawców powoływanych przez sąd.

Zalety ubezpieczenia:
 • wysokie sumy ubezpieczenia: od 100 tys. do 2 mln zł.
 • ochrona dokumentów - możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

WIĘCEJ >>
UBEZPIECZENIE OC DOBROWOLNE PRZEDSIĘBIORCY


Ubezpieczenie przeznaczone jest dla:
 • każdego przedsiębiorcy i każdej spółki osobowej prowadzącej działalność w zakresie szacowania nieruchomości, w której wspólnikiem jest rzeczoznawca majątkowy.
Ubezpieczenie daje możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej w przypadku wymagań przetargowych - sumy ubezpieczenia od 100 tys. do 10 mln zł.

Zakres ubezpieczenia obejmuje czynności w ramach ubezpieczenia OC obowiązkowego oraz dodatkowo:
 • czynności wyceny środków trwałych wymienionych w wykazie ewidencji środków trwałych nie związanych trwale z nieruchomością
 • czynności wyceny środków niskiej wartości nie związanych trwale z nieruchomością
 • czynności polegające na kontroli inwestycji i inspekcji nieruchomości
 • ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego budynków i budowli
Możliwość dokupienia dwóch opcji dodatkowych:
 • rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców
 • rozszerzenie zakresu o szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

WIĘCEJ >>
Porozumienie obejmuje także ubezpieczenia:

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Porozumieniem PFSRM - PZU prowadzi iExpert.pl SA.

Szczegółowych informacji udziela:

Iwona Rosińska
22 100 26 01
22 646 42 42
iwona.rosinska@iexpert.pl
www.iexpert.pl

Więcej informacji na stronach:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »