Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.

biuro czynne:

poniedziałek, środa, piątek
w godzinach: 8:30 - 11:30

Adres do korespondencji:

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Nadbrzeżna 17/46
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:
    95 720 81 93
    786 041 991

Konto:
    Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
    Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Przyjmowanie zgłoszeń na praktyki dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - planowany początek zajęć - październik 2020r.

Aktualności » Przyjmowanie zgłoszeń na praktyki dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - planowany początek zajęć - październik 2020r.

2020-09-07 09:13
Planowany początek zajęć - październik 2020r. Informacje w biurze Stowarzyszenia.
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »