Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
    95 720 81 93

Konto:
    Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
    Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE - PROBLEMY WARSZTATOWE-PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE, NORMY POWIERZCHNIOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA

Aktualności » ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE - PROBLEMY WARSZTATOWE-PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE, NORMY POWIERZCHNIOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA

2019-09-23 08:58
TERMIN: 10-11października 2019r. (czwartek -piątek)
rozpoczęcie 10.10 o godz. 9.00
MIEJSCE: Leśniczówka Przyłęsko

Szkolenie obejmuje 12 godzin edukacyjnych -warsztatów które poprowadzą:

1.Podejście porównawcze -Zbigniew Januszewski
2.Normy powierzchniowe –Katarzyna Piechocka
3.Odpowiedzialność zawodowa –Janusz Mojsiewicz

Pierwszy dzień ma charakter typowo szkoleniowy, prowadzony przez wykładowcę, drugiego dnia dwa tematy, po omówieniu przez prowadzących planujemy dyskusję z wymianą poglądów i doświadczeń oraz próbą ujednolicenia metod postępowania.

Szczegółowy program w załączeniu.

Szkolenie spełnia wymogi doskonalenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych.
  • icozaproszenie-pp.pdf, Szczegółowy program - PROBLEMY WARSZTATOWE-PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE, NORMY POWIERZCHNIOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »