Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
    95 720 81 93

Konto:
    Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
    Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Stowarzyszenie

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Od chwili utworzenia Federacji – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp. uczestniczy w jej pracach – poprzez udział kolejnych przewodniczących w Radzie Krajowej PFSRM

Działalność stowarzyszenia obejmuje organizowanie szkoleń i warsztatów wewnętrznych, w których poza naszymi członkami uczestniczą również rzeczoznawcy zrzeszeni w innych stowarzyszeniach regionalnych, pracownicy administracji samorządowej oraz przedstawiciele banków.

W ramach integracji środowiska organizujemy spotkania plenerowe sprzyjające dyskusjom i wymianie poglądów na nurtujące nas tematy zawodowe.

Za pracę na rzecz ruchu zawodowego oraz działalność w strukturach federacyjnych kol. Janina Mordacz i kol.Wojciech Stróżniak zostali uhonorowani złotymi odznakami Federacji.

Za całokształt działalności Stowarzyszenie otrzymało odznaczenie federacyjne z rąk Prezydenta PFSRM Wacława Baranowskiego na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 24 maja 2003r
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »