Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
    95 720 81 93

Konto:
    Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
    Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Szkolenie - WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH WYCENA STACJI PALIW ZAJĘCIA TERENOWE Z WYCENY DRZEW

Szkolenia » Szkolenie - WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH WYCENA STACJI PALIW ZAJĘCIA TERENOWE Z WYCENY DRZEW

Zaproszenie
zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu na temat:

WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH WYCENA STACJI PALIW ZAJĘCIA TERENOWE Z WYCENY DRZEW

TERMIN: 11 - 12 października 2018r. (czwartek -piątek)
rozpoczęcie 11.10 o godz .9.00

MIEJSCE:
Leśniczówka Przyłęsko

Szkolenie obejmuje 16 godzin edukacyjnych, w tym 10 godzin warsztatów i 6 godzin wykładów, które poprowadzą:

  1. Zagadnienia dot. wyceny gruntów rolnych - Krzysztof Urbańczyk ,upr. nr 205, Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Przewodniczący Komisji Arbitrażowejprzy PFSRM
  2. Wycena stacji paliw -Maciej Mizera, nr upr.171, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
  3. Zajęcia terenowe dot. wyceny drzew –Stefan Kędziora, upr. nr 2136, Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, leśnik z wieloletnią praktyką.

Planujemy również wygospodarować czas na przybliżenie zagadnień związanych z oceną prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych (omówi Krzysztof Urbańczyk –przewodniczący Komisji Arbitrażowej przy PFSRM) oraz postępowaniem przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej (omówi Elżbieta Leciejewska –wieloletni członek KOZ).

Szkolenie spełnia wymogi doskonalenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Pozwala uzyskać punkty wymagane w 2018r. (co najmniej 8 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu, w tym co najmniej 4 punktów za ukończenie warsztatów).

KOSZT UCZESTNICTWA:

480,00 zł dla członków LSRM w Gorzowie Wlkp.
530,00 zł dla pozostałych osób

Koszt uczestnictwa obejmuje:


materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, wyżywienie w trakcie trwania szkolenia
(serwis kawowy, obiady, śniadanie), uroczystą kolację w dn.11.10.2018r. oraz nocleg 11/12 października.
Przy okazji szkolenia planujemy uczcić uroczystą kolacją przypadającą w tym roku 25 rocznicą powstania naszego Stowarzyszenia.

Liczymy na udział nie tylko czynnych rzeczoznawców, ale również tych, którzy są już na zasłużonej emeryturze. Mamy nadzieję, że wieczór będzie udany i przypomnimy sobie czasy, kiedy bawiliśmy się do późnych godzin nocnych.

Zgłoszenie:


Zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 września 2018r. na adres e-mail: biuro@lsrm.pl lub zgłosić telefonicznie -957208193 , a formularz przekazać na miejscu.

Wpłata:


Wpłatę prosimy dokonać na konto
GBS w Gorzowie Wlkp. 98 8363 0004 0000 0651 2000 0001

W imieniu Zarządu LSRM
Jadwiga Graczyk
Przewodnicząca Zarządu LSRM
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »