Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
  95 720 81 93

Konto:
  Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
  Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE - OKREŚLANIE WARTOŚCI WYBRANYCH OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

Aktualności » ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE - OKREŚLANIE WARTOŚCI WYBRANYCH OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

2020-02-04 12:28
TERMIN: 17 lutego 2020r. (poniedziałek )
rozpoczęcie godz.9.00
MIEJSCE: LGorzów Wlkp.,Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Sikorskiego 107, sala nr 110
WYKŁADOWCA: prof.Monika Nowakowska

Rzeczoznawca majątkowy -nr uprawnień 126, specjalizuje się między innymi w wycenie ograniczonych praw rzeczowych, wykładowca studiów podyplomowych; posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego,współautorka publikacji w zakresie szacowania nieruchomości; lider zespołu, który opracował standard wyceny KSWS „Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych”,przewodnicząca Komisji ds. opracowania standardów zawodowych w Radzie Standardów Zawodowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, członek Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uzyskaniu 4 pkt za 8 godzin warsztatów.

KOSZT :
 • 280,00zł dla członków LSRM w Gorzowie Wlkp.
 • 350,00 zł dla pozostałych osób


Koszt szkolenia obejmuje:materiały szkoleniowe,serwis kawowy, obiad

Zgłoszenie:

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 10 lutego 2020r. na adres e-mail:biuro@lsrm.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.Wpłata:

Wpłatę prosimy dokonać na konto GBS w Gorzowie Wlkp. 98 8363 0004 0000 0651 2000 0001

PROGRAM WARSZTATÓW

 1. Prawo użytkowania części nieruchomości –zaplecze budowy
 2. Prawo użytkowania części nieruchomości –sad
 3. Prawo użytkowania części nieruchomości objętej decyzją ZRID
 4. Służebność drogi koniecznej –wynagrodzenie jednorazowe lub opłaty roczne
 5. Służebność gruntowa nieruchomości objętej decyzją ZRID
 6. Służebność gruntowa przy zasiedzeniu sąsiedniej nieruchomości
 7. Służebność gruntowa –dojazd do garażu podziemnego
 8. Spostrzeżenia z praktyki wyceny i orzecznictwa dotyczące ograniczonych praw rzeczowych
 9. Licytacja komornicza –obciążenia nieruchomości
 10. Służebność osobista ustanowiona w trybie kodeksu cywilnego
 11. Służebność osobista ustanowiona w trybie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników
 12. Prawo dożywocia
 13. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 14. Dyskusja


HARMONOGRAM

9.00 –10.30 wykłady
10.30 –10.45 przerwa kawowa
10.45 –12.15 wykłady
12.15 –12.30 przerwa kawowa
12.30 –14.00 wykłady
14.00 –14.4 5przerwa obiadowa
14.45 –16.15wykłady
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »