Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
  95 720 81 93

Konto:
  Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
  Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE - WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH POD FARMY FOTOWOLTAICZNE

Aktualności » ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE - WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH POD FARMY FOTOWOLTAICZNE

2021-10-04 18:46

TERMIN: 27 października 2021 r. (środa) godz. 16.00 – 20.00
(4 godziny lekcyjne + przerwa)

WYKŁADOWCY:

Joanna Borowik – rzeczoznawca majątkowy nr upr. 6102, posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego na rynku nieruchomości w zakresie analizy rynku, wyceny oraz doradztwa. Jest autorem wycen nieruchomości z różnych sektorów: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, hotelowego, gruntów oraz tzw. inwestycji alternatywnych. Przez 13 lat pracowała w Dziale Wycen i Doradztwa CBRE, obecnie prowadzi działalność Best VALUE Advisors, obsługuje sektor firm – właścicieli nieruchomości, fundusze inwestycyjne, deweloperów oraz inwestorów indywidualnych w zakresie doradztwa, analiz oraz wycen nieruchomości.

Andrzej Ebinger – założyciel Ebinger Consulting (dawna nazwa VBM Consulting), firmy doradczo-szkoleniowej, działającej w obszarze szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej. Od wielu lat prowadzi warsztaty szkoleniowe i szkolenia seminaryjne dotyczące analiz projektów inwestycyjnych. Przygotowuje projekty inwestycyjne dla wielu organizacji. W ostatnich latach wykonał wiele analiz dla projektów inwestycyjnych w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jest autorem programu InvestRealEstate wspomagającego inwestorów w wykonaniu analizy rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uzyskaniu 2 pkt za 4 godziny (2 godz. wykładów i 2 godziny warsztatów).

KOSZT : 150,00 zł dla członków LSRM w Gorzowie Wlkp.

200,00 zł dla pozostałych osób

Zgłoszenie: Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: biuro@lsrm.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty. W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy otrzymają na podany e-mail link do szkolenia oraz materiały, zaświadczenia i faktury rozesłane będą w formie elektronicznej po szkoleniu.

Wpłata:

Wpłatę prosimy dokonać na konto
GBS w Gorzowie Wlkp. 98 8363 0004 0000 0651 2000 0001

PROGRAM SZKOLENIA

JOANNA BOROWIK:

 1. Perspektywy rozwoju rynku OZE w Polsce, w szczególności farm fotowoltaicznych.
 2. Cechy gruntów pod farmy fotowoltaiczne.
 3. Umowy dzierżawy – charakterystyka.
 4. Wycena gruntów pod farmy fotowoltaiczne.

ANDRZEJ EBINGER:

 1. Pigułka wiedzy na temat analizy rentowności projektów inwestycyjnych wykonywanych metodą DCF (Discounted Cash Flow), w tym obliczenie i interpretacja kluczowych wskaźników rentowności (NPV, IRR, MIRR, PI i DPP).
 2. Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznych wykonywana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Wersję testową programu InvestPV z wykonanym na szkoleniu przykładem analizy rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej.
 • Prezentację ze szkolenia.

Szkolenie odbędzie się na platformie NOT Informatyka, posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane
(pytania będzie można zadawać na czacie).

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »