Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
    95 720 81 93

Konto:
    Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
    Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on – line

Aktualności » Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on – line

2022-02-17 07:05
I. Nowe przepisy w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz prawie budowlanym ważne dla rzeczoznawcy majątkowego
II. Klasyfikacja gruntów w aspekcie wyceny nieruchomości
III. Geoportal i inne portale przestrzenne wspomagające pracę rzeczoznawcy majątkowego TERMIN: 28 lutego/01 marca 2022 r. (poniedziałek - wtorek)
godz. 9.00 - 16.00, 2 x 8 godzin lekcyjnych + przerwy

WYKŁADOWCA: Ludmiła Pietrzak
rzeczoznawca majątkowy, ekspert z zakresu katastru i geodezji oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uzyskaniu 8 pkt za 16 godzin (8 godz. wykładów i 8 godz. warsztatów).

KOSZT :
300,00 zł dla członków LSRM w Gorzowie Wlkp.
400,00 zł dla pozostałych osób

Zgłoszenie:

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: biuro@lsrm.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty. W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie NOT Informatyka. Materiały, zaświadczenia i faktury rozesłane będą w formie elektronicznej.

Wpłatę prosimy dokonać na konto: GBS w Gorzowie Wlkp. 98 8363 0004 0000 0651 2000 0001

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »