Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
  95 720 81 93

Konto:
  Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
  Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE - 20-21 kwietnia 2023 r

Aktualności » ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE - 20-21 kwietnia 2023 r

2023-04-04 13:10
WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYCEN NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH PRZEZ KOMISJĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

TERMIN:

20-21 kwietnia 2023 r. (czwartek - piątek)
rozpoczęcie 20.04 o godz.9.00

MIEJSCE: MARINA GORZÓW

ul. Żeglarska 21, 66-400 Gorzów Wlkp.,

Szkolenie obejmuje 14 godzin edukacyjnych – warsztatów, które poprowadzi Zbigniew Brodaczewski wieloletni rzeczoznawca majątkowy, upr. nr 1807, magister inżynier budownictwa, Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych.

Szkolenie spełnia wymogi doskonalenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych (7 pkt - warsztaty)

KOSZT UCZESTNICTWA:

650,00 zł dla członków LSRM w Gorzowie Wlkp.
750,00 zł dla pozostałych osób

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, wyżywienie w trakcie trwania szkolenia,uroczystą kolację w dniu 20.04.2023r. Uroczysta kolacja połączona będzie z obchodami XXX - lecia działalności stowarzyszenia.

Zaproszeni zostali również nasi członkowie – seniorzy.

Planujmy trochę wspomnień i dobrą zabawę przy muzyce.

Dla chętnych możliwość udziału z osobą towarzyszącą, za dodatkową opłatą 240 zł.

Opłata za szkolenie nie obejmuje noclegów. Koszt noclegu w pokoju 2 -; 3 osobowym 130 zł,
pokój 1; osobowy 150 zł (ze względu na małą ilość pokoi hotelowych proszę o wstępne zgłoszenie chęci noclegu i dokonanie opłaty po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji).

Zgłoszenie: Zgłoszenie należy przesłać do dnia 14 kwietnia 2023r. na adres e-mail: biuro@lsrm.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłata: Wpłatę prosimy dokonać na konto
GBS w Gorzowie Wlkp. 98 8363 0004 0000 0651 2000 0001

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne i zakres działania KOZ (1 godz.)
 2. Szczególnie rażące przypadki naruszenia zasad wykonywania zawodu rzeczoznawcy
  majątkowego (2 godz.)
 3. Problemy ze stosowaniem podejścia porównawczego na tle wnoszonych skarg (7 godz.)
 4. Problemy z wyceną nieruchomości na potrzeby ustalania odszkodowań za
  nieruchomości wywłaszczone lub przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (1 godz.)
 5. Problemy z wyceną nieruchomości na potrzeby ustalania opłat adiacenckich z tytułu
  podziału nieruchomości. (1 godz.)
 6. Prognozowane zmiany zasad wyceny w zakresie pkt 3÷5. (2 godz.)

HARMONOGRAM


20.04.2023 r.

9.00 - 10.30 szkolenie
10.30 - 10.45 przerwa kawowa
10.45 - 12.15 szkolenie
12.15 - 12.30 przerwa kawowa
12.30 - 14.00 szkolenie
14.00 - 14.45 przerwa obiadowa
14.45 - 16.15 szkolenie
Godzina 19.30 uroczysta kolacja

21.04. 2023 r.

10.00 - 11.30 szkolenie
11.30 - 11.45 przerwa kawowa
11.45 - 13.15 szkolenie
13.15 - 14.00 obiad/lunch
14.00 - 15.30 szkolenie

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »