Kontakt
Nasz adres:

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Nadbrzeżna 17, pokój nr 46
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro czynne:
od 1300 do 1630

Adres do korespondencji:
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
66-400 Gorzów Wlkp.
skrytka pocztowa 735

Telefon:
  95 720 81 93

Konto:
  Bank GBS w Gorzowie Wlkp.
  Nr 98 83630004 0000 0651 2000 0001

Email: biuro@lsrm.pl
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE - 27 listopada 2023 r

Aktualności » ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE - 27 listopada 2023 r

2023-10-30 19:45
zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on – line na temat: "Zmiany w planowaniu przestrzennym ważne z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego, mające wpływ na sporządzane operaty szacunkowe"

TERMIN:

27 listopada 2023 r. (poniedziałek)
od godz. 15.00, 6 godzin lekcyjnych + przerwy

WYKŁADOWCA: Ludmiła Pietrzak

rzeczoznawca majątkowy, ekspert z zakresu katastru i geodezji oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”.

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uzyskaniu 3 pkt za 6 godzin (3 godz. wykładów i 3 godz. warsztatów).

Szkolenie spełnia wymogi doskonalenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i realizuje ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych (7 pkt - warsztaty)

KOSZT:

180,00 zł dla członków LSRM w Gorzowie Wlkp.
230,00 zł dla pozostałych osób

Zgłoszenie.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: biuro@lsrm.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty. W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie NOT Informatyka. Materiały, zaświadczenia i faktury rozesłane będą w formie elektronicznej.

Zgłoszenie: Zgłoszenie należy przesłać do dnia 14 kwietnia 2023r. na adres e-mail: biuro@lsrm.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłata: Wpłatę prosimy dokonać na konto
GBS w Gorzowie Wlkp. 98 8363 0004 0000 0651 2000 0001

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Możliwości inwestycyjne nieruchomości w kontekście uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 3. Plany ogólne i plany miejscowe i ich wpływ na możliwości inwestycyjne nieruchomości
 4. Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w planach ogólnych i miejscowych
 5. Działka budowlana i dostęp do drogi publicznej po zmianach Ustawy o drogach publicznych i Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 6. Obiekty wielkopowierzchniowe i fotowoltaika w nowych uwarunkowaniach prawnych
 7. Wpływ potencjalnego inwestora na planowanie przestrzenne w gminie - nowe uwarunkowania prawne
 8. Oplata planistyczna i i wartość nieruchomości w kontekście wysokości odszkodowania w nowych uwarunkowaniach prawnych
 9. Kiedy który dokument planistyczny obowiązuje, w jakich terminach, w tym warunki zabudowy
 10. Inne zagadnienia w kontekście zmian w ustawie.
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., wpisano do KRS 16.07.2002r, pozycja rejestru 1.

Stowarzyszenie nasze, będące jednym z członków założycieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktywnie działając na rzecz rozwoju naszego zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne; od 1998r poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej »